KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEINK

 

Logopédia - Ingyenes

Heti két alkalommal (hétfőn és szerdán a Robogó u.-i épületben, hétfőn és szerdán a VI. u.-i épületben) délelőtt a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVII. kerületi tagintézményének logopédusa biztosítja az óvodánkba járó tanköteles korba lépő gyermekek logopédiai ellátását. Célja: az artikulációs hibák javítása mellett (pösze terápia), a részképességek fejlesztését célzó prevenciós jellegű feladatok alkalmazása.

Logopédus: Losonczy Anna


 

Úszás - Ingyenes
 
A Ferihegyi úti Kék Delfin tanuszodában, 10 alkalommal - heti egy órában ingyenes úszásoktatást biztosít a fenntartó, Rákosmente Önkormányzata az ötödik életévüket betöltött gyermekek számára.

Úszó edző: Csapó Éva   

 

Hittan -Ingyenes

Heti egy alkalommal (szerdán a Robogó u.-ban, csütörtökön a VI. u.-ban) hitoktató tart foglalkozást - felekezettől függetlenül - azoknak a gyermekeknek, akiknek a szülei igénylik. A gyermekek játékos formában ismerkedhetnek a bibliai történetekkel.

Hitoktató: Jakab Tímea
 


Ovi foci – Önköltséges

Heti két alkalommal (kedden és csütörtökön) óvodánk műfüves területén, tavaszi és őszi időszakban 40 perces foglalkozásokon ismerkedhetnek a gyerekek a sportág alapmozdulataival.

Edző: Németh János
Angol nyelvoktatás - Önköltséges

Heti egy alkalommal (hétfőn a VI. u.-ban, kedden, csütörtökön a Robogó u.-ban) játékos nyelvi ráhangoló foglalkozásokon versek, mondókák, énekek elsajátításával tesznek szert a gyerekek angol nyelvi ismeretekre.

Nyelvtanár: Dávid Márta
Ovi-torna – Önköltséges

A Robogó utcai épületben heti két alkalommal, játékos mozgás kicsiknek és nagyobbaknak más-más mozgásanyaggal, figyelembe véve a gyermekek egyéni és életkori sajátosságait. Komplex mozgásfejlesztés, amely az óvodai mozgásanyagra épül, kiegészíti azt.

Tornát tartja: Knauszné Édl Adrienn és Pilhálné Ipacs MonaNéptánc – Önköltséges

A VI. utcai épületben heti egy alkalommal, a magyar néptánc alapmozdulataival, és a néphagyományokkal ismerkedhetnek a gyerekek.

Néptánc oktató: Kuti Albert

 

Pszichológus – Ingyenes

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVII. kerületi tagintézményének pszichológusa kapcsolattartási szinten együttműködik intézményünkkel. A gyermekek készségeinek mérésével, megfigyeléseivel, tanácsaival segíti a szülők és a pedagógusok nevelőmunkáját.

Kapcsolattartó pszichológus: Boricsné Beliczki Ildikó