A gyermekek étkezése az óvodában

 

A gyermekek számára térítési díj ellenében napi háromszori étkezést biztosítunk (tízórai, ebéd, uzsonna).

Az étkezési térítési díjat a fenntartó meghatározása alapján fizetik be a szülők. A 2016-2017-es tanévben megállapított étkezési díj

1 napra: 430 Ft/fő.

Az étkezési térítési díj befizetése minden hónap elején (3-10-e között) történik. A befizetés pontos dátuma két nappal korábban, jól látható helyen és módon van faliújságunkra kifüggesztve( illetve lent olvasható).
Pótbefizetésre a befizetési hét szerdájáig van lehetőség.

A szülő kérheti a térítési díj összegének csökkentését a vonatkozó érvényes rendelkezéseknek megfelelően, a jogosultságát igazoló határozat benyújtásával. Változások 2015. szeptember 1-től!

Kedvezményes étkezési díjfizetést jogosultság alapján lehet igényelni: 

  • három - vagy több gyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 100%-t kedvezményként kell biztosítani (MÁK határozat alapján).

  • tartósan beteg gyermek után az intézményi térítési díj 100%-t
    kedvezményként kell biztosítani (szakértői határozat szükséges).

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után 100%-t kell kedvezményként biztosítani (fenntartó önkormányzat jegyzői határozata alapján).

  •        nevelésbe vétel esetén (gyámhatósági határozat alapján) 100%-t kedvezmény
  •      családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi    jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át ( jövedelmet igazoló bizonylatok) 100%-t kedvezményt
A térítési díj csökkentésére jogosító nyilatkozatokat, igazolásokat, határozatokat kérjük az óvodatitkárnak leadni.

Térítési díjak jóváírása

Hiányzás esetén az étkezés lemondható, minden nap 08.30 óráig a Robogó utcai épületben a 257-7831 telefonszámon, a VI. utcai épületben a 258-0534-es telefonon, vagy írásban a bejáratnál lévő lerendelő füzetbe beírva. A következő hét napjainak lejelentésére pénteken van lehetőség.

A lerendelés 24 órás eltolódással lép életbe. A lerendelés a következő hónap befizetésekor írható jóvá. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

A 2018-2019-es nevelési év ebédbefizetés időpontjai (Robogó utcai épületben)


Szeptember 12.
Október 09.
November 06.
December 04.
Január  08.
Február 05
Március 05.
Április 09.
Május 07.
Június 11.

Pótbefizetésre a befizetési hét szerdájáig van lehetőség.

Átutalással fizetők  minden hónap elején e-mailben kapják a értesítőt és a számlát.