A gyermekek étkezése az óvodában

 

A gyermekek számára térítési díj ellenében napi háromszori étkezést biztosítunk (tízórai, ebéd, uzsonna).

Az étkezési térítési díjat a fenntartó meghatározása alapján fizetik be a szülők.
A 2022-2023-as tanévben megállapított étkezési díj

1 napra:  638 Ft/fő ( 2022.nov.1-től)

Az étkezési térítési díjat minden hónap 15-ig  kérjük, rendezni. 

A szülő kérheti a térítési díj összegének csökkentését a vonatkozó érvényes rendelkezéseknek megfelelően, a jogosultságát igazoló határozat benyújtásával. Változások 2015. szeptember 1-től!

Kedvezményes étkezési díjfizetést jogosultság alapján lehet igényelni: 

  • három - vagy több gyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 100%-t kedvezményként kell biztosítani (MÁK határozat alapján).

  • tartósan beteg gyermek után az intézményi térítési díj 100%-t
    kedvezményként kell biztosítani (szakértői határozat szükséges).

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után 100%-t kell kedvezményként biztosítani (fenntartó önkormányzat jegyzői határozata alapján).

  •        nevelésbe vétel esetén (gyámhatósági határozat alapján) 100%-t kedvezmény
  •      családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi    jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át
  • ( jövedelmet igazoló bizonylatok) 100%-t kedvezményt
A térítési díj csökkentésére jogosító nyilatkozatokat, igazolásokat, határozatokat, kérjük az e-menza felületen feltölteni szíveskedjenek.

Az étkezést megrendelni minden hónapban a szülői felületen lehet.

A  nyilatkozatok kitöltése (igazolásokkal együtt)  minden tanév kezdésre kötelező. A nyomtatványok megtalálhatóak a rákosmente étkeztetés felületen . 

A befizetők e-mailben kapják az értesítőt.
A számlák letölthetők a szülői felületről.

Az étkezési szülői felület rakosmente.e-menza.hu oldalon érhető el.


Térítési díjak jóváírása

Hiányzás esetén az étkezést, kérjük lemondani a rakosmente.e-menza.hu szülői felületen.

Minden nap 08.30 óráig.

A következő hét napjainak lejelentésére pénteken van lehetőség.

A lerendelés 24 órás eltolódással lép életbe. A lerendelés a következő hónap befizetésekor írható jóvá. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.