A gyermekek étkezése az óvodában

 

A gyermekek számára térítési díj ellenében napi háromszori étkezést biztosítunk (tízórai, ebéd, uzsonna).

Az étkezési térítési díjat a fenntartó meghatározása alapján fizetik be a szülők.
A 2021-2022-es tanévben megállapított étkezési díj

1 napra:  564 Ft/fő

Az étkezési térítési díj befizetése minden hónap elején (3-10-e között) történik. A befizetés pontos dátuma két nappal korábban, jól látható helyen és módon van faliújságunkra kifüggesztve
( illetve lent olvasható).

A szülő kérheti a térítési díj összegének csökkentését a vonatkozó érvényes rendelkezéseknek megfelelően, a jogosultságát igazoló határozat benyújtásával. Változások 2015. szeptember 1-től!

Kedvezményes étkezési díjfizetést jogosultság alapján lehet igényelni: 

  • három - vagy több gyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 100%-t kedvezményként kell biztosítani (MÁK határozat alapján).

  • tartósan beteg gyermek után az intézményi térítési díj 100%-t
    kedvezményként kell biztosítani (szakértői határozat szükséges).

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után 100%-t kell kedvezményként biztosítani (fenntartó önkormányzat jegyzői határozata alapján).

  •        nevelésbe vétel esetén (gyámhatósági határozat alapján) 100%-t kedvezmény
  •      családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi    jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át
  • ( jövedelmet igazoló bizonylatok) 100%-t kedvezményt
A térítési díj csökkentésére jogosító nyilatkozatokat, igazolásokat, határozatokat kérjük az óvodatitkárnak leadni.
Az étkezés megrendelése és a nyilatkozatok kitöltése (igazolásokkal együtt)  minden tanév kezdésre kötelező. A nyomtatványok megtalálhatóak a szülői felületen (dokumentumok alatt). 

A befizetők e-mailben kapják az értesítőt és a számlát.
Az étkezési szülői felület rakosmente.ecity.hu oldalon érhető el.


Térítési díjak jóváírása

Hiányzás esetén az étkezés lemondható, a rakosmente.ecity.hu szülői felületen.

Minden nap 08.30 óráig a Robogó utcai épületben a 257-7831 telefonszámon,
a VI. utcai épületben a 258-0534-es telefonon.
A következő hét napjainak lejelentésére pénteken van lehetőség.

A lerendelés 24 órás eltolódással lép életbe. A lerendelés a következő hónap befizetésekor írható jóvá. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.


A 2021-2022-es nevelési év ebédbefizetés időpontjai ( ezen a napon email-ben kapják meg az értesítést a befizetéshez)  


Szeptember 09.
Október 07.
November 04.
December 09.
Január  06.
Február 03
Március 03.
Április 07.
Május 05.
Június 02.