Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. augusztus 31.
Hatályos: 2012. augusztus 31-től
Egységes szerkezetbe foglalta: dr. Kasza Diána

 

Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának 56/2001. (X. 30.) számú rendelete
az önkormányzati fenntartású óvodák működési körzeteiről


EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 90.§ (1) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján a fenntartásában működő óvodák működési körzetének meghatározásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák illetve tagóvodák1 működési körzetének leírását e rendelet melléklete2 tartalmazza.

 

(2) A Csillagszem Óvodában német kisebbségi óvodai ellátást biztosító óvodai csoport(ok) működési (felvételi) körzete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente közigazgatási területe.3

2. §

(1) E rendelet 2001. november 1. napján lép hatályba.

 

(2) Az óvodai körzethatárok 2010. évi módosulása folytán az adott óvoda korábbi működési (felvételi) körzetéhez tartozóként a 2009/2010. nevelési évben vagy azt megelőzően már felvett, óvodai ellátásban részesülő gyermek testvére a felvétel során az óvoda működési (felvételi) körzetében élő gyermekkel azonos elbírálás alá esik a 2010/2011., a 2011/2012. és a 2012/2013. nevelési évben.

 

Budapest, 2001. október 18.

 

Dr. Nagy István                                                        Devánszkiné dr. Molnár Katalin
        jegyző                                                                         polgármester

 

A rendelet kihirdetésre kerül:

Budapest, 2001. október 30.

 

Dr. Nagy István
       jegyző

 

1 Módosította Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának az önkormányzati fenntartású óvodák működési körzeteiről szóló 56/2001. (X. 30.) rendelet módosításáról szóló 12/2010. (IV. 1.) rendelete 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. április 2-től.
2 A mellékletet módosította Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának az önkormányzati
fenntartású óvodák működési körzeteiről szóló 56/2001. (X. 30.) rendelet módosításáról szóló 27/2012. (VIII. 30.) rendelete 1. §-a. Hatályos 2012. augusztus 31-től.
3 Módosította Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának az önkormányzati fenntartású óvodákműködési körzeteiről szóló 56/2001. (X. 30.) rendelet módosításáról szóló 12/2010. (IV. 1.) rendelete 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. április 2-től.
 

Az óvoda működési körzete

 

KÖZTERÜLET NÉV

JELLEG

PIR

PÁRATLAN

PÁROS

Abaliget

utca

1172

teljes

teljes

Alsópetény

utca

1172

teljes

teljes

Aranykút

utca

1172

teljes

teljes

Ároktő

utca

1172

1-27-ig

-

Bártfai

utca

1172

1-15-ig

2-32-ig

Bertóti

utca

1172

teljes

teljes

Besenyszög

utca

1172

teljes

teljes

Dallamos

utca

1172

teljes

teljes

Döntő

utca

1172

teljes

teljes

Gőzös

utca

1172

teljes

teljes

Harsona

utca

1172

1-végig

22-végig

Hidasnémeti

utca

1172

1-37-ig

2-38-ig

Martin

köz

1172

teljes

teljes

Martin

utca

1172

teljes

teljes

Nagyréde

utca

1172

teljes

teljes

Naplás

út

1172

1-49-ig

2-58-ig

Ősagárd

utca

1172

1-27-ig

2-28-ig

Rácsos

utca

1171

teljes

teljes

Rétvége

utca

1173

teljes

teljes

Robogó

utca

1171

1-27-ig

2-30-ig

Szent Imre Herceg

út

1172

teljes

teljes

Tarcsai

út

1172

1-végig

4-40-ig

Terény

utca

1172

1-25-ig

2-28-ig

Tura

utca

1172

1-39-ig

2-54-ig

Újszilvás

utca

1172

teljes

teljes